JPA
De Java Persistence API, afgekort als JPA. Dit is een set van afspraken binnen de java gemeenschap waarbij is afgeproken op welke wijze relationele gegevens binnen Java is te beheren. Lees de wijze waarop data in de database wordt opgeslagen.

Het grote voordeel van het gebruik van frameworks, zoals JPA is dat er minder tijd hoeft te worden gestoken in het standaard ophalen en opslaan van verschillende objecten (gegevens) binnen Java en WTell. Hierdoor wordt tijd bespaart. Tevens kan door middel van caching de performance van de databaseserver worden verbeterd. Indien er echter vooralsnog problemen met de performance optreden, dan kan altijd nog gebruik worden gemaakt van stored procedures.

Het grote voordeel van het gebruik van dit framework is dat dit gestandaardiseerd is en in principe met verschillende implementaties kan communiceren, echter hierdoor is de toepassing soms wat beperkt. Dit is de reden waarom binnen WTell is gekozen om JPA in samenwerking met Hibernate te gebruiken. Indien bepaalde functionaliteit binnen de algemene JPA framework niet beschikbaar is, dan zal gebruik worden gemaakt van Hibernate specifieke code.

Een ander voordeel van JPA is, dat deze standaard algemeen bekend binnen de Java wereld is, waardoor het eenvoudig is om met andere ontwikkelaars en bedrijven samen te werken bij de verdere ontwikkeling en inzet van WTell.

Op dit moment maakt WTell gebruik van JPA versie 1.0.

Voor meer informatie omtrent JPA wordt u verwezen naar Wiki