Webservices
Met behulp van webservices kunnen technische koppelingen worden geschreven tussen verschillende informatiesystemen welke elk een eigen programmeertaal kunnen hebben. De webservices vormen de technische basis om tot een service georienteerde organistie te komen, waarbij systemen op basis van business functionaliteit van elkaar gebruik maken. In het concreet kan gedacht worden aan de koppeling van een tekenpakket aan een erp-pakkot of een website laten samenwerken met de achterliggende bedrijfsapplicatie.

In de wereld van de webservices hebben we generieke afspraken gemaakt op welke wijze we met elkaar communiceren en om deze wijze te ondersteunen worden er verschillende programma's aangeboden. Tevens biedt Java mogelijkheden om webservices met elkaar te kunnen koppelen.

Wilhelm Tell maakt gebruik van Java om koppelingen met behulp van webservices te realiseren en heeft zich hiervoor tevens gecertificeerd als Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS).