Applicatie beheerder
De applicatiebeheerder binnen uw bedrijf is de eerste aanspreekpersoon bij wie u terecht kunt voor vragen over WTell. Dit kan zijn vragen over het gebruik, het instellen van rechten, eventuele foutmeldingen en/of nieuwe wensen.

Deze applicatiebeheerder kan voor uw wens oplossen en indien er ondersteuning door Wilhelm Tell is benodigd, dan kan deze persoon
contact opnemen met Wilhelm Tell. Daarnaast wordt de applicatiebeheerder door Wilhelm Tell op de hoogte gebracht van wijzigingen
aan WTell en de eventuele acties welke worden ondernomen om eventuele wensen en/of problemen op te lossen.

Bij de meeste ISAH7-klanten is de applicatiebeheerder tevens het aanspreekpunt voor het beheer van ISAH.