Ir.
De afkorting Ir. staat voor ingenieur. Een ingenieur is een wetenschappelijk geschoold persoon welke wetenschappelijke kennis inzet om op een praktische wijze technische, technologische en organisatorische problemen op te lossen.

Een ingenieur heeft een academische opleiding gevolgd aan een technische universiteit, waarbij een groot deel van zijn bagage uit technische vakken bestaat.

Wilhelm Tell en dan met name Remko Strating heeft zijn titel in de jaren 1993-1999 op de faculteit TBM
behaald. Hierbinnen is gekozen voor de specialisatie Transport, Infrastructure & Logistics.

De doelstelling van TBM is om breed opgeleide ingenieurs op te leveren welke niet alleen technische inhoudelijke kennis hebben, maar tevens over een goed gevoel beschikken voor de organisatorische en maatschappelijke aspecten bij de inzet van de techniek binnen het bedrijfsleven en de overheid.

Deze theoretische achtergrond gecombineerd met praktische kennis over de inzet van automatisering binnen de logistieke bedrijfsprocessen maakt Wilhelm Tell tot een voortreffelijke samenwerkingspartner voor het MKB.