J2EE
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) is een ontwikkelplatform welke is gebaseerd op de taal Java Met behulp van J2EE kunnen softwareprogramma's worden geschreven welke grotendeels zijn gebaseerd op afzonderlijke onderdelen. Deze onderdelen kunnen eenvoudig met elkaar worden verbonden en afzonderlijk worden ontwikkeld, waardoor deze eenvoudig zijn te herbruiken. Daarnaast worden softwareprogramma's vaak in verschillende lagen ontwikkeld, waarbij ook de applicatie WTell als een soort standaard webapplicatie is gebouwd.

J2EE is daarnaast een verdere uitbreiding van Java, waarbij verschillende nieuwe modulen worden aangeboden. Hierbij is te denken aan servlets/jsp voor de communicatie door middel van webbrowsers. Voor complexere zaken kunnen eventueel Enterprise Java Beans (EJB's) worden ingezet. Daarnaast wordt functionaliteit geboden om eenvoudig met behulp van webservices en XML te koppelen. Tevens kan middels JDBC met verschillende databases worden gecommuniceerd.

Het voordeel van J2EE is dat deze platformonafhankelijk is. Dit in tegenstelling tot het Net van Microsoft. Hierdoor kunnen klanten kiezen uit verschillende leveranciers, waardoor leveranciers worden gedwongen om steeds te vernieuwen en te verbeteren en klanten niet afhankelijk van de grillen van één leverancier zijn. Daarnaast zijn er vele open source oplossingen gebaseerd op J2EE ontwikkeld.

Een nadeel kan zijn dat er verschillende oplossingen gebaseerd op J2EE worden aangeboden en het soms niet duidelijk is welke oplossingen op de langere termijn houdbaar lijken. Hiervoor is dan deskundig advies nodig om te kunnen inschatten welke oplossingen toekomstvast zijn.