IReport
iReport is de opensource visuele java rapportage tool welke gebruikt kan worden om verschillende rapporten te ontwikkelen. Deze tool is als een perfect alternatief van Crystal Reports te beschouwen. Daarbij kan iReport eenvoudig met Java-applicaties worden ge´ntegreerd. Er zijn goede mogelijkheden om vanuit deze rapportage tool naar PDF, Microsoft Excell, OpenOffice, XML, etc te exporteren. Deze rapportage tool wordt binnen WTell gebruikt om rapporten te maken.

iReport is te downloaden van de IReport website. Daarnaast zijn op de website vragen te stellen en/of oplossingen te vinden.

Het grote voordeel van het gebruik van iReport is verder dat deze module volledig in de applicatie kan worden ge´ntegreerd waardoor niet het idee ontstaat dat er een aparte rapportage module is ontwikkeld. Daarnaast kan de code welke gebruikt wordt voor de schermen van WTell tevens gebruikt worden voor de rapportages. Dit scheelt het ontwikkelen van specifieke code om rapportages uit te draaien en bespaart dus ontwikkelkosten.

Vervolgens draait iReport redelijk stabiel en wordt er door de open source gemeenschap verder aan deze reportage tool gewerkt. Wilhelm Tell gebruikt momenteel iReport versie 2.0.2.

WTell-klanten kunnen eventueel de lay-out van hun rapporten binnen WTell door middel van iReport eenvoudig aanpassen. Deze rapportage tool is gewoon te downloaden. U moet dan wel de originele bestandsnaam wijzigen en de rapport verwijzing in de instellingen tabel aanpassen. Daarnaast kan Wilhelm Tell u bijstaan met het integreren van iReport met uw Java-applicatie. Deze integratie slag heeft Wilhelm Tell namelijk binnen WTell al een keer voor u uitgevoerd.