WTell als standaard framework
WTell is een soort standaard framework, omdat het programma gelaagd is opgebouwd, waardoor het vrij eenvoudig is de code meerdere keren in te zetten en/of te opnieuw te gebruiken. WTell is een web-applicatie, mobiele oplossing en desktop oplossing in een.

Wat is een web-applicatie? Een web-applicatie is een softwareprogramma waarbij de gebruiker door middel van een webbrowser met het programma communiceert. Een webbrowser is bijvoorbeeld Internet Explorer of FireFox.

Een mobiele oplossing is een applicatie welke rekening houdt met de (on)mogelijkheden van uw mobiele telefoon, IPad, Tabloid en ervoor zorgt dat u met behulp hiervan goed kunt werken.

Een desktop oplossing is een applicatie welke gewoon op uw lokale PC draait en waarbij eventueel de data lokaal of anders centraal wordt opgeslagen.

Binnen WTell zijn de volgende lagen te onderscheiden.

De laag welke de interface met de gebruikers verzorgt. Binnen WTell wordt hierbij gebruik gemaakt het het Java framework JSF, welke momenteel als de standaard werkwijze binnen de Java wereld wordt gepromoot. Het is eventueel mogelijk dat over enkele jaren deze werkwijze als verouderd wordt beschouwd of klanten op een andere manier met WTell willen communiceren. Dit kan door deze laag binnen WTell aan te passen, waarbij de overige code gewoon blijft werken. Met WTell bent u voorbereid op de volgende trend binnen de IT.

De laag waarin uw bedrijfslogica wordt vastgelegd, welke eventueel middels parameters voor u specifiek is te maken. Binnen deze laag wordt momenteel met gewone Java-beans gewerkt, welke onafhankelijk is van de gebruikersinterface en/of de gekoppelde database/softwarepakket. Hierdoor kunt u vrij eenvoudig uw bedrijfslogica aanpassen , meerdere gebruikersinterfaces inzetten en/of verschillende softwarepakketten aan uw logica koppelen. U bepaalt onafhankelijk van uw softwarepakket uw bedrijfslogica en werkwijze.

De onderste laag verzorgt de koppeling met uw softwarepakket of database. Hierbinnen wordt de specifieke logica behorende bij het softwarepakket of database opgeslagen.

U kunt nu wel begrijpen dat met deze opbouw vrij eenvoudig is om code van WTell over verschillende klanten en/of pakketten in te zetten , waardoor snel tot een oplossing voor u op maat kan worden gekomen.

Door het drukken op de volgende link kunt u meer over de structuur van WTell ontdekken Algemene structuur van WTell