XML
De afkorting XML staat voor eXtensible Markup Language. Op dit moment is XML de standaard voor het definiŽren van een formele taal in het weergeven van gestructureerde gegevens in de vorm van tekstbestanden. Deze taal is zowel door computers en mensen te lezen en is daardoor eenvoudig inzetbaar. Daarnaast bestaan er verschillende softwareprogramma's welke helpen om XML op te stellen, waardoor deze eenvoudig is te maken.

Met behulp van XML kunnen gegevens volgens een vast patroon worden vastgelegd, waarbij precies dient te worden afgesproken op welke wijze deze gegevens worden gestructureerd. Deze afspraken worden vastgelegd middels een bestand en de XML-bestanden kunnen tijdens het maken en lezen hierop worden gecontroleerd. Het XML-bestand is dan te beschouwen als een soort contract waaraan men zich heeft te houden om goed met elkaar te kunnen samenwerken.

XML-bestanden worden vaak gebruikt als middel om gegevens tussen verschillende softwaresystemen en/of bedrijven uit te wisselen. Daarnaast worden dergelijke bestanden veelal gebruikt om pakketten te configureren. In het algemeen is XML niet geschikt voor het opslaan van uw gegevens, hetgeen beter in een database kan worden gedaan.

Binnen WTell kan XML worden gebruikt om gegevens uit andere pakketten in te lezen of vanuit uw website. Ook wordt WTell ingezet als een intermediair tussen verschillende softwarepakketen, waarbij WTell de vertaling tussen de verschillende XML-standaarden van de betreffende pakketten verzorgt. Hierbij is tevens communicatie middels JDBC mogelijk.