JDBC
De afkorting JDBC betekent (Java DataBase Connectivity). JDBC is een methode welke Java programmeurs een standaard methode biedt om met verschillende databases te communiceren waaronder Sybase en MySql. Daarnaast kan met spreadsheets, zoals Excell en tekstbestanden worden gecommunieerd.

Met behulp van JDBC kunnen de Java programma's onafhankelijk van het soort medium waarop de gegevens worden opgeslagen worden geprogrammeerd. Dit grote voordeel hierbij is dat bij het veranderen van de methode van opslag in principe de Java-code niet hoeft te worden gewijzigd. Dit betekent concreet voor u WTell kunt koppelen aan verschillende databases of tekstbestanden, waarbij alleen het specifieke stuk voor de tekstbestanden of database hoeft worden aangepast.

Hierdoor kan de webmodule WTell erg flexibel worden ingezet en binnen verschillende omgevingen en met verschillende software pakketten communiceren.