Functioneel beheer/ontwerp
Met functioneel beheer wordt bedoeld het beheer van uw wensen met betrekking tot de toepassing van uw bedrijfsproces. Hierbinnen is het belangrijk dat er een goed inzicht in uw bedrijfsproces bestaat en dat goed wordt bekeken of deze optimaal wordt uitgevoerd. Daarnaast dienen uw wensen welke uit het functioneren van uw bedrijfsproces volgt goed te worden vertaald in een functioneel ontwerp.

Het functioneel ontwerp bevat dus de vertaling van uw wensen vanuit uw bedrijfsproces in de manier waarop uw automatisering moet gaan werken. Het is hierbij belangrijk dat dit goed wordt omschreven waarom vanuit het bedrijfsproces tot een oplossing is gekomen. U moet dit ontwerp kunnen begrijpen. Dit betekent dat dit niet te technisch dient te worden opgesteld, omdat deze technische vertaling vaak door uw leverancier dient te worden uitgevoerd. Het functioneel ontwerp vormt voor u tevens de referentie waaruit u kunt beoordelen of het automatiseringsproject voor u het gewenste resultaat oplevert en waarop u het project zult beoordelen en testen.

Daarnaast is het binnen functioneel beheer belangrijk dat de verschillende wensen gecombineerd goed worden beheerd en gecontroleerd, zodat niet telkens opnieuw dezelfde ontwerpen moeten worden gemaakt en wordt voorkomen dat verschillende wensen met elkaar in tegenspraak zijn. Dit betekent dikwijls dat tussen verschillende afdelingen uw bedrijfsproces goed dient te worden afgestemd om te voorkomen dat tot suboptimalisatie wordt gekomen.