BISL
De afkorting BISL staat voor Business Information Services Library en beschrijft een werkwijze waarop het functioneel beheer kan worden opgezet. Met functioneel beheer wordt bedoeld het beheer van de wensen en de werking van uw automatisering als klant en gebruiker. Hierbij is het belangrijk dat uw automatisering uw bedrijfsproces ondersteunt.

Binnen BISL wordt ervan uitgegaan dat het functioneel beheer door een andere partij wordt uitgevoerd dan de daadwerkelijke uitvoering van het beheer. Het goed inrichten van het functioneel beheer wordt steeds belangrijker, omdat in de praktijk bedrijven de uitvoering van hun automatisering steeds meer aan externe partijen toevertrouwen. In principe kan dit een gewenste ontwikkeling zijn, maar u moet voorkomen dat de externe partij voor u gaat bepalen hoe u dient te werken. BISL beschrijft op welke wijze u dan uw functioneel beheer zou kunnen inrichten.

In de prakijk blijken leveranciers namelijk sterk vanuit hun eigen pakket te denken en Wilhelm Tell kan u middels het toepassen van principes uit BISL helpen om het bedrijfsproces op de eerste plaats te zetten. Wilhelm Tell heeft het certificaat BISL-Foundation. BISL wordt actief beheerd door de Stichting ASL-BISL Foundation