Prince2
Prince2 is een projectmanagement methode welke in Engeland door de OGC is ontwikkeld voor het beheren van projecten door de Engelse overheid. In de loop van de tijd is deze methode als een soort "de facto standaard" tevens buiten Engeland in gebruik geraakt.

De afkorting Prince2 staat voor PRojects IN Controlled Environments en de nadruk ligt op de proces benadering van projecten, waarbij projecten in bepaalde fasen worden ingedeeld en per fase dient te worden uitgevoerd. Het centrale element binnen Prince2 is de zogenaamde business case welke beschrijft dat de voordelen van een project groter zijn dan de nadelen.

De hoofdelementen van Prince2 zijn:

  • Nadruk op de centrale business case welke valide dient te zijn.

  • Op een (tussen)producten gebaseerde planning.

  • Het willen opsplitsen van een project in verschillende fasen welke afzonderlijk goed controleerbaar dient te kunnen worden bestuurd.

  • Flexibiliteit van de methode bij het toepassen van een project.


  • In de praktijk blijken de meeste klanten zich niet aan de letter van Prince2 te houden, maar verschaft deze methode een gemeenschappelijke taal. Daarnaast kan het toepassen van deze methode binnen kleinere projecten tot een overschot aan bureaucratie leiden Wilhelm Tell is een gecertificeerd Prince2 Practitioner en zal deze methode indien gewenst voor u goed kunnen toepassen.