Crystal Reports
Crystal Reports is een rapportage tool waarin op een eenvoudige manier verschillende rapportages zijn te maken. Dit pakket wordt uitgegeven door: BusinessObjects

Binnen het ERP-pakket ISAH7 wordt Crystal Reports gebruikt voor uw rapportages en kunt uw eigen maatwerk rapportages maken.

De volgende maatwerkrapportages worden vaak voor klanten ontwikkeld: Inkoopbonnen, verkoopfacturen, etc. Hierbinnen is het erg belangrijk dat uw huisstijl en lay-out goed tot hun recht komen.

Daarnaast kan Crystal reports worden gebruikt voor ingewikkelde rapporten waaruit managementinformatie is te halen. O.a. OHW-lijsten en nacalculatie overzichten, uw leverbetrouwbaarheid, etc.

Er is een ruime ervaring met het maken van rapporten, waarbij tevens voor ISAH 7 gebruikers vele standaard stored procedures zijn geschreven waarbij de informatie eenvoudig uit de database is te halen

U kunt altijd een beroep doen op Wilhelm Tell om rapporten te laten ontwikkelen. Er zijn o.a. rapportages ontwikkeld voor een grote telecom provider. Kortom er is een ruime ervaring met verschillende type bedrijven en systemen, waardoor de inwerktijd relatief kort is.