VBScript
VBScript is een scripttaal welke is ontwikkeld door Microsoft. De taal behelst een gedeelte van de programmeertaal Visual Basic (VB).

VBScript werd in eerste instantie alleen door systeembeheerders gebruikt. Binnen het ERP-pakket ISAH7 wordt met behulp van deze scripttaal het maatwerk geschreven, waarbij ISAH bepaalde uitbreidingen heeft gerealiseerd.

Wilhelm Tell heeft inmiddels erg veel code in VBScript geschreven welke in verschillende standaard modules is opgebouwd. Daarnaast wordt de codebase actief beheerd, zodat uw code met de ontwikkelingen binnen ISAH meegroeit en u tevens profiteert van ontdekte bugs bij andere klanten of nieuwe gewenste functionaliteiten.

Indien u uitgebreidere wensen met uw maatwerk heeft, dan biedt VBscript u te weinig functionaliteit en zal Wilhelm Tell u een optie met behulp van WTell aanbieden. Hetgeen als een onafhankelijke applicatie welke gekoppeld is aan ISAH7 kan draaien.